Diensten en producten

Vertalen / الترجمة
Wij verzorgen vertalingen van alle soorten teksten, vanuit het Arabisch naar het Nederlands en andersom. Wij hechten er grote waarde aan om niet alleen woorden en zinnen om te zetten in een andere taal, maar om een volwaardige op zichzelf staande tekst af te leveren. Dit doen wij in geval van niet-beëdigde vertalingen zoals: Brieven, folders, medische teksten, websites, enquêtes;
en bij beëdigd juridische vertalingen van officiële documenten zoals: Huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel, identiteitspapieren, beschikking van echtscheiding, diploma, paspoort, etc.

Tolken / ترجمان
Naast vertalingen verzorgt Amarvertaling ook tolkdiensten in het Arabisch, Marokkaans, Berbers en alle Arabische dialecten (zoals Egyptisch, Irakees, Syrisch, Jemenitisch …). Het inschakelen van een tolk wordt veelvuldig gedaan bij verschillende instanties vooral om de communicatie tussen cliënt en instelling correct en optimaal te laten verlopen. Daarvoor beschikken onze tolken over de benodigde ervaring en deskundigheid om ook u hierbij te ondersteunen.

Afwikkelen Marokkaanse echtscheiding / تذييل حكم الطلاق الأجنبي
Amarvertaling zorgt tevens voor het omzetten en het regelen van Marokkaanse scheiding naar Marokkaans recht. Wanneer wij de nodige echtscheidingspapieren van u ontvangen (beschikking van echtscheiding – talaq), zorgen wij voor vertaling en legalisatie (ook bij het consulaat). Vervolgens zorgen wij binnen korte tijd (6 weken), gegarandeerd en professioneel voor de afhandeling van de juridische procedures bij de rechtbank in Marokko.
Voor meer info hierover kunt u ons bellen: 06 45297774

Legalisatie / المصادقة
Beëdigde vertalingen zijn gewaarmerkte vertalingen, uitgevoerd door een erkend beëdigd vertaler. Deze vertalingen worden voor officieel gebruik meestal gevraagd door overheidsinstanties.
Indien een vertaling in het buitenland is gevraagd, wordt de vertaling beëdigd door de vertaler (middels een officiële stempel) en daarna door een Nederlandse rechtbank voorzien van een legalisatie (stempel). Meestal zijn er ook legalisaties van ministeries in Den Haag en van een consulaat nodig.

Juridisch advies / الإستشارة القانونية
Naast vertaalwerk en tolken geeft Amarvertaling ook advies over uiteenlopende juridische zaken zoals de Nederlandse Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en het Marokkaanse Familierecht. Wij kunnen u adviseren over procedures bij overheidsinstanties of zorg dragen voor het schrijven van een machtiging (wakala) in het Arabisch, bezwaarschrift of andere brieven.