Diensten en producten

Bij Amarvertaling kunt u terecht voor:

Vertalen / الترجمة المحلفة 
Vertalingen van alle soorten teksten, beëdigd of niet beëdigd, vanuit het Arabisch naar het Nederlands en andersom. Wij hechten er grote waarde aan om niet alleen woorden en zinnen om te zetten in een andere taal, maar om een volwaardige op zichzelf staande tekst af te leveren. Vaak is slechts een woordelijke overdracht van een boodschap niet voldoende. Daarbij is het belangrijk om te weten wat er met de vertaalde tekst gaat gebeuren en voor wie die bestemd is. Dit doen wij in geval van niet-beëdigde vertalingen zoals:
– brochures/folders, medische teksten, websites, enquêtes; en bij beëdigde juridische vertalingen van officiële documenten zoals:
– een Huwelijksakte, geboorteakte, uittreksel, diploma, identiteitspapieren, beschikking van echtscheiding, etc.

Tolken / ترجمان
Naast vertalingen verzorgt Amarvertaling ook tolkdiensten in het Arabisch, Marokkaans, Berbers en andere Arabische dialecten (zoals Egyptisch, Irakees, Syrisch, Jemenitisch). Het inschakelen van een tolk wordt veelvuldig gedaan bij verschillende instanties vooral om de communicatie tussen cliënt en instelling correct en optimaal te laten verlopen. Daarvoor beschikken onze tolken over de benodigde ervaring en deskundigheid om ook u te ondersteunen.

Afwikkelen Marokkaanse echtscheiding / تذييل حكم الطلاق الأجنبي بالمغرب
Amarvertaling zorgt  voor het omzetten en het regelen van Marokkaanse scheiding naar Marokkaans recht. Wanneer wij de nodige echtscheidingspapieren van u ontvangen (beschikking van echtscheiding – talaq), leveren wij de vertaling met legalisatie (bij de rechtbank). Vervolgens zorgen wij binnen korte tijd (6 weken), gegarandeerd en professioneel voor de afhandeling van de juridische procedures bij de rechtbank in Marokko. Voor meer info hierover kunt u ons bellen: 06 45297774

Juridisch advies / الإستشارة القانونية
Naast vertaalwerk en tolken geeft Amarvertaling ook advies over uiteenlopende juridische zaken zoals de Nederlandse Vreemdelingenwet, Wet Inburgering en het Marokkaanse Familierecht. Wij kunnen u adviseren over procedures bij overheidsinstanties of helpen met het schrijven van een machtiging (wakala) in het Arabisch, bezwaarschrift of andere brieven.

Cursus Arabisch of Marokkaans / تعلم اللغة العربية أو الدارجة المغربية
Arabisch of Marokkaans leren? Dit wordt gegeven door een gediplomeerde arabist (native-speaker).